Ekonomické, administrativní a právní služby

Popis služeb

Ekonomické služby

Účetnictví + daňové poradenství

+ Výhody pro Vás

Administrativní služby

Jednání se zdravotními pojišťovnami

+ Výhody pro Vás

Právní služby

Převzetí zodpovědnosti za vytváření a export dávek na ZP

+ Výhody pro Vás