O nás

Jsme mladá dynamická společnost, které cílem je zajistit Vám všechen servis okolo tak, aby jste mohli věnovat svuj čas naplno medicíně a tomu, co je pro Vás duležité.V dnešní uspěchané době se můžeme rozhodnout, jestli věnujeme čas rodině, zálibám, dalšímu vzdělávaní, oddychu, nebo ho budeme ztrácet rutinními záležitostmi, jako jsou administrativní práce při výkonu povolání lékaře.

Společnost MEDKOMPLET je start-up firma založená v roce 2018 týmem finančních a investičních specialistů s mezinárodními zkušenostmi a zaměřením na oblast zdravotnictví v regionu CEE. Na zdravotnickém trhu působíme pod hlavičkou společnosti JB Leon, s.r.o. již 10 let a řídili jsme několik komplexních projektů zaměřených na strategické poradenství, akvizice a následnou konsolidaci. V současné době strukturujeme své aktivity také do start-up společností, jednou z nich je právě projekt MEDKOMPLET.

Projekt má za cíl vytvořit komplexní portfolio ekonomických a administrativních služeb pro lékaře tak, aby na zdravotnické pracovníky zbyla minimální administrativní zátěž a mohli svůj drahocenný pracovní čas alokovat lépe a zároveň to nezvýší (pravděpodobně sníží) jejich finanční náklady, co věříme je k prospěchu všech účastnících stran, včetně pacienta.

Náš Cíl

Naším cílem je sjednotit služby erudovaných odborníků ze všech oblastí dotýkajících se podnikání ve zdravotnictví (odborníky na styk s pojišťovnami, účetnictví, daňové a právní poradenství atd.) a poskytovat jejich služby ,,pod jednou střechou“ a za přijatelných podmínek.

Počátkem března 2019 začneme poskytovat zmíněné administrativní služby (sekce Naše služby) a následně budeme naše portfolio služeb rozšiřovat, cílem je pak vybudování jednotné IT infrastruktury, která zjednoduší výměnu informací.

Jsme si plně vědomi, že úspěch projektu MEDKOMPLET závisí od důvěry, kterou do nás naši klienti vloží a proto k tomu přistupujeme s náležitou pečlivostí.

Věříme, že Vás naše nabídka služeb zaujme a těším se na další spolupráci.

Ing. Ján Bulejčík

Výkonný ředitel
Spoluzakladatel

Ing. Juraj Bujňák

Spoluzakladatel